HSK logo 2 آزمون اچ اس کی در ایرانآزمون اچ اس کی در ایران

آزمون اچ اس کی در ایران

درباره آزمون اچ اس کی در ایران بیشتر بدانیم در حال حاضر تنها مرجع رسمی برگزاری آزمون تعیین سطح زبان چینی (HSK) در ایران موسسه کنفسیوس دانشگاه تهران می باشد که تاکنون اقدام به برگزاری موفق ۳ دوره آزمون در سطوح مختلف در ایران نموده است. ثبت نام در این آزمون پس از اعلام زمان […]

ادامه مطلب