زبان چینی کودک و نوجوان

photo 2017 09 29 19 32 16 843x1024 زبان چینی کودک و نوجوانزبان چینی کودک و نوجوان

در عصر امروز که خانواده ها به بالا بردن سطح کمی و کیفی سواد و علم آموزی فرزندانش تمایل و رغبت بیشتری نشان می دهند و موضوع چین و زبان چینی از موضوعات مطرح برای آشنایی و آموزش می باشد دفتر ایران و چین با انتخاب مجموعه ای بی نظیر برای آموزش زبان چینی در ایران برای سنین ۸ تا ۱۸ سال و با تربیت مربیان آن اقدام به برگزاری دوره های عمومی و خصوصی برای کودکان و نوجوانان نموده است.

زبان چینی کودکان 1 300x300 زبان چینی کودک و نوجوانزبان چینی کودک و نوجوان زبان چینی کودکان 2 300x300 زبان چینی کودک و نوجوانزبان چینی کودک و نوجوان زبان چینی کودکان 3 300x225 زبان چینی کودک و نوجوانزبان چینی کودک و نوجوان