برند شو

AAA برند شوبرند شو

 

از محصول تا برند

محصول هر آن چیزی است که ما به بازار ارائه می دهیم تا بتوانیم توجه مخاطب را برای خرید و استفاده جلب کرده و نیاز یا خواسته ای را برآورده کنیم. اما مفهوم برند فراتر از محصول است، زیرا برند می تواند ابعادی را در برگیرد که موجب تمایز محصول ما با محصولات رقبا می شوند. محصول بنیانی است که مشتری ها با استفاده از محصول یا خدمت آن را ارضا می کنند، کارکرد اصلی محصول که تنها شامل ویژگی هایی می شود که اساسا برای عملکرد محصول لازم هستند و هیچ عامل تمایزی را برای آن ایجاد نمی کنند، سطح مورد انتظار از محصول: مجموعه ای از ویژگی هاست که خریدار به صورت طبیعی انتظار دارد با خرید محصول آن هارا به دست آورد، آن دسته از مزیت ها و ویژگی های محصول یا خدمت مرتبط با آن را شامل می شود مکه می تواند موجب تمایز محصول از رقبا شود و شامل تغییرات و پیشرفت هایی است که محصول در آینده می تواند از آن ها بهرمند شود.

برند اما فراتر از محصول است چرا که می تواند ابعادی را در برگیرد که موجب تمایز محصول ما با محصولات رقبا می شود.این تمایز می تواند منطقی و کاملا ملموس بوده یا ممکن است نمادین، احساسی و نامشهود باشد. آنچه که محصول برخوردار از برند را از محصول عام بدون برند جدا می کند و ارزش های افزوده ای را به آن می افزاید مجموعه ای از نگرش ها و احساسات مصرف کننده در خصوص ویژگی ها و شیوه ی عملکرد، نام تجاری، جایگاه و شرکتی که در پس این نام در ذهن تداعی می شود، است.

سازمان بین المللی برند ایران پیرو نامگذاری سال جاری به نام ” حمایت از کالای ایرانی ” سازمان بین المللی برند با هدف برند سازی کالا و خدمات ملی در سطح بین المللی و ایجاد فضای رقابت پذیری در حوزه بین المللی و همچنین ارتقاء برند های ملی در جهت توسعه و کسب وکار و ایجاد اشتغال و کار آفرینی در کشور شروع به کار کرده است.
این سازمان در سامانه رسمی اتحادیه اروپا به روش ثبت شرکت و برند ” نما نام ملی“ در جهت معرفی تولید کنندگان وارائه دهندگان خدمات و ایجاد فضای امن رقابت در جهت جلوگیری از تعرض برندهای خارجی و همچنین معرفی برندهای داخلی در مجامع تجاری بین المللی فعالیت می نمایند.

مرکز متخصصین ایران و چین در پی یکی از اهداف سازمانی خود که ایجاد بسترهای لازم و زمینه های مساعد برای شناخت کالای ابرانی در بازار چینی می باشد با توجه به سلسله مراتب فروش که نخستین مرتبه ی آن برندینگ می باشد در همکاری با سازمان بین المللی برند ایران به محصولاتی که ارزش صادرات را داشته اما فاقد برند می باشند کمک می کند تا نخستین گام فروش خود را مطمئن بردارند.

با مشاورین ما در سازمان برند در تماس باشید

www.iibrando.com