همکاری ها

دفتر ایران و چین در طول فعالیت های فرهنگی، گردشگری و بازرگانی خود در تعامل با نهادها، سازمان ها، موسسات، شرکت ها و برندها اعم از دولتی و غیر دولتی توانسته است اقدام به نوشتن تفاهم نامه های همکاری کند که از برایند آنان نتایج برد- برد- برد حاصل نموده است. در زیر به تعدادی از آنها اشاره شده است که دفتر ایران و چین در تعامل با آنها می باشد.

استانداری تهران/فرمانداری پیشوا/فرمانداری پاکدشت

شورای عالی ایرانیان خارج از کشور/سازمان گردشگری و میراث فرهنگی

سازمان توسعه و تجارت/مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب

مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم/شهرداری قزوین/شهرداری تبریز

کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور/انجمن راهنمایان تهران

دانشگاه شندونگ/دانشگاه خوارزمی

دانشگاه علمی کاربردی ابن سینا/دانشگاه علمی کاربردی ۴۶ تهران

انجمن صنفی مربیان و مدرسین استان تهران/کمیته امداد امام خمینی

رادیو بین الملل چین/موسسه دیپلماتیک پکن

دانشگاه طب سنتی پکن/دانشگاه تربیت مدرس مرکزی چین

دانشگاه کشاورزی مرکزی چین/مدرسه جهانی آشپزی حلال چین/رستوران چینی فردیس

رستوران عربی شیخ/رستوران هندی مهاراجه/ایران نو/آژانس نیکنام

انتشارات رهنما/انتشارات سیناطب/انتشارات ایران شناسی/انتشارات بین المللی حافظ

مجموعه ماساژ امرتات/دوتست/موسسه زبان های بین المللی کاووش

گروه ارکست سمفونی تهران/شرکت چیامد/شرکت زیگورات

شرکت دوناس/شرکت الوان بلور/شرکت کسرا

شرکت دکوکیک/شرکت ناظری/گروه هنری اوتلار