نشریه مرکز

دفتر ایران و چین در کارگروه فرهنگی خود دو بخش مهم آموزش و پژوهش را گنجانده است. آموزش هرگز بدون پژوهش معنا نداشته و پژوهش نیازمند شکیبایی، علاقه و انگیزه است. بخش پژوهش کارگروه فرهنگی وظیفه ی مطالعه و تحقیق درباره اندیشه، فرهنگ، سیاست و اقتصاد چین را بعهده دارد تا دفتر بتواند بر اساس مطالعه ی این موضوعات بهترین خدمت رسانی را به خود و جامعه ایران داشته باشد.

اساس و پایه ی پژوهش های دفتر بر ساختار مطالعات یک کمربند یک راه استوار است که دو مورد از مهمترین ویژگی هایش این است که نخست به روز است و دوم سعی دارد جامع باشد. از این رو مغز متفکر دفتر را شاید بنوعی بتوان این مطالعات دانست.

مطالعات یک کمربند یک راه چشم انداز تبدیل شدن به یک نشریه را دارد که امید است در سال ۹۷ سالنامه ای از آن به چاپ برسد.

photo 2018 02 23 17 22 57 نشریه مرکزنشریه مرکز

در این بخش مقالاتی از سردبیر فعلی آن آقای کوهسار نظری بارگذاری خواهد شد تا کمکی باشد برای علاقمندان به مطالعات چین و چین شناسی.

برای خواندن مقالات روی لینک های زیر کلیک کنید

مقالات فارسی

مقالات چینی

مقالات انگلیسی

مقالات گردشگری

مطالعات ایران