غذای جاده ابریشم

slide 3 1024x469 غذای جاده ابریشمغذای جاده ابریشم

در راستای حمایت از شرکت های متوسط ایرانی و بویژه بانوان کارآفرین که قصد توسعه کار خود را دارند دفتر ایران و چین با توجه به مسأله گردشگری های ورودی خود و اینکه مسأله غذا را برای توریستان چینی یکی از مسائل مهم جذب توریست می داند. با آموزش دادن غذای چینی و گیاهی به شرکت های تولید غذا از طرفی فرهنگ خوردن بیشتر سبزیجات و میوه جات را اشاعه داده و از طرفی برای گردشگران چینی فرصتی فراهم می آورد تا در کنار خوردن انواع کباب های ایرانی، سبزیجات تازه را نیز میل کنند.

photo 2018 03 15 15 06 21 غذای جاده ابریشمغذای جاده ابریشم