زبان چینی گردشگری

دفتر ایران و چین بمنظور توسعه و رونق صنعت گردشگری در حوزه ی ایران و چین پس از آسیب شناسی این مقوله در ایران اقدام به برگزاری کلاس های آموزش زبان چینی به راهنمایان تور کرد تا بشکل کمی و کیفی به ارتقاء سطح آن بپردازد.

آنچه در وحله نخست اجرا شد آموزش مهارت های تورگردانی ویژه توریست چینی به فارغ التحصیلان زبان چینی بود و در گام دوم آموزش زبان چینی به راهنمایان تور نیز صورت پذیرفت.

photo 2018 01 09 01 17 43 1024x702 زبان چینی گردشگریزبان چینی گردشگری

کتاب new practical in Chinese که بمنظور آموزش زبان چینی به به اروپاییان نوشته شده است بدلیل تعاملات زیاد راهنمایان تور با اروپاییان و آشنایی داشتن با زبان انگلیسی آنها بهترین کتاب برای این دوره بوده و طی یک دوره ۱۲ ماهه آموزش آن پایان خواهد یافت.

photo 2017 06 24 11 30 00 زبان چینی گردشگریزبان چینی گردشگری