زبان چینی بازرگانی

دفتر ایران و چین بمنظور توسعه و رونق روابط اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری در حوزه ی ایران و چین پس از آسیب شناسی این مقوله در ایران اقدام به برگزاری کلاس های آموزش زبان چینی به مدیران و فعالین بخش اقتصادی نموده است. آگاهی از مباحث پایه ای مانند اعداد، رنگ ها، شمارش، متراژ، ارقام، پول و … از مهمترین مباحثی است که دست کم مدیران بخش اقتصادی که با چین کار می کنند باید بدانند.

photo 2017 11 26 19 39 02 1024x768 زبان چینی بازرگانیزبان چینی بازرگانی

کتاب new silk road که بمنظور آموزش زبان چینی بازرگانی نوشته شده است از بهترین منابع آموزش زبان چینی تجاری است که دوره ی آن ۲۴ ماه بطول می انجامد.

photo 2017 10 25 23 43 21 300x290 زبان چینی بازرگانیزبان چینی بازرگانی

لازم بذکر است که این مجموعه در حال ترجمه بوده و تا بحال ۵ جلد آن توسط تیم ترجمه متون دفتر،  به فارسی ترجمه شده است و دفتر ایران و چین در حال مذاکره با انتشارات بوده تا به چاپ برساند.