دوره پیشرفته بحث آزاد

دفتر ایران و چین برای حفظ و بالا بردن سطح زبان زبان آموزان کلاس های بحث آزاد خود را با همراهی دانشجویان زبان فارسی چینی و زبان آموزان چینی ایرانی تشکیل داده است که هفته ای یکبار با موضوعات خاص برای صحبت کردن، سخنرانی کردن، گپ زدن و ایجاد ارتباط با همتایان چینی و ایرانی خود برگزار می کند. این کلاس ها شرایطی را فراهم می کند که زبان آموزان دائما از زبان دوم خود برای برقراری ارتباط استفاده کنند.

photo 2017 10 29 00 09 15 768x1024 دوره پیشرفته بحث آزاددوره پیشرفته بحث آزاد photo 2018 01 11 19 58 05 1 1024x650 دوره پیشرفته بحث آزاددوره پیشرفته بحث آزاد