گروه متخصصین ایران

goroh 1024x952 گروه متخصصین ایرانگروه متخصصین ایران

گروه متخصصین ایران بزرگترین مرجع متخصصین در سطح کشور با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بمنظور گسترش، پیشبرد، ارتقاء و نهادینه سازی فرهنگ تخصص گرایی، دانش محوری همگام با مهارتهای حرفه ای و تخصصی، شایسته سالاری، توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و کارآمد و در راستای بهبود بخشیدن به امور آموزشی ، پژوهشی ، مدیریتی ، ارزیابی و اجرایی در تمامی عرصه های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، ورزشی، فنی و هنری  و همچنین حمایت از متخصصین داخلی و هدایت متخصصین خارج از کشور به سمت و سوی آرمان ملی گرایی، گروه متخصصین ایران در حوزه حمایت، هدایت، تشویق و ارتقآء سطح دانش و مهارت  متخصصین داخلی و بین المللی  تشکیل می گردد. متخصصین ایران تشکلی است که با عنایت به سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران در عرصه ی  تخصص گرایی و دانش پروری  در زمینه های علمی، فرهنگی، پژوهشی، سیاسی، مدنی، کاربردی، هنری، خدماتی، فنی، حرفه ای و حمایتی بر طبق آیین نامه اجرایی  و تفاهم نامه های همکاری کلان مابین تعدادی از وزارتخانه ها، نهادها و سازمانهای ملی و منطقه ای، دارای شخصیت حقوقی مستقل بصورت غیرانتفاعی با  محدوده فعالیت سطح کشور اهداف و ماموریتهای سازمانی خود را با تکیه بر لطف پروردگار آغاز و با بهره مندی از پشتوانه علمی و دانشگاههای معتبر و کارشناسان ارشد حوزه های گوناگون  برنامه ریزی و اجرا می نماید.

ksldfgosv گروه متخصصین ایرانگروه متخصصین ایران

www.iraneg.ir