مرکز متخصصین ایران و چین

logo مرکز متخصصین ایران و چینمرکز متخصصین ایران و چین

مرکز متخصصین ایران و چین از دفاتر مشارکت بین الملل گروه متخصصین ایران می باشد که از مهرماه ۱۳۹۶ فعالیت حرفه ای خود را با این گروه آغاز کرد. این مرکز امروز با نام حرفه ای راه ابریشم نو که ادامه ی روند نام های ایزی چاینیز و دریچه شرق است از سال ۲۰۰۳ میلادی پا به فضای مطالعاتی چین گذاشت و بطور تخصصی از سال ۲۰۰۹ تحقیقات خود را سازماندهی کرد. این مرکز دارای سه کارگروه فرهنگی، گردشگری و اقتصادی می باشد که به ریاست دکتر آزاده باقری  اداره می شود.

آزاده باقری تحصیلات کارشناسی ارشد خود را در رشته ی آموزش زبان چینی در دانشگاه تربیت مدرس مرکزی چین و دکتری خود را در رشته ی مدیریت آموزش تطبیقی در دانشگاه تربیت مدرس پکن گذراند که البته مشغول نگارش تز دکترای خود می باشد. وی دارای بیش از ۱۴ جلد کتاب منتشر شده در زمینه ی آموزش زبان و فرهنگ چینی داشته و دارای مدارک پایان دوره در رشته های آشپزی چینی از مدرسه جهانی آشپزی حلال چین، نقاشی چینی از موسسه دیپلماتیک پکن و تای چی چوان از دانشگاه طب سنتی چین می باشد.

 

markaz 1024x768 مرکز متخصصین ایران و چینمرکز متخصصین ایران و چین