تای چی

تای چی چوان ورزش سنتی چینی است که یکی از شاخه های ورزش رزمی ووشو است که آموزش آن برای تمامی کسانی که می خواهند به جسم و روح خود تسلط پیدا کنند توصیه می شود. دفتر ایران و چین با اساس کتاب پرهیزگاری در طب سنتی چینی که تالیف آزاده باقری و مینا نوری می باشد که توسط انتشارات سینا طب به چاپ رسیده است آموزش می دهد.

تای چی تای چیتای چی