آموزش فرهنگ چینی

دفتر ایران و چین دو وجه که مکمل هم هستند را برای آشنایی با چین ضروری می داند نخست آموزش زبان چینی و دوم آموزش فرهنگ چینی. دفتر با برگزاری کلاس های یازده گانه ی زیر بشکل خصوصی و عمومی زبان آموزان را با ملت و فرهنگ چین آشنا می سازد.

برای آشنایی بیشتر روی هر کدام کلیک کنید

آشپزی چینی – کیک ماه – پاسپارتو – مجیانگ – وی چی – برش – گره – چای سبز

 نقاشی چینی – خوشنویسی – تای چی