آزمون اچ اس کی در ایران

HSK logo 2 آزمون اچ اس کی در ایرانآزمون اچ اس کی در ایران

درباره آزمون اچ اس کی در ایران بیشتر بدانیم

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87 %D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86 %D9%87%D8%A7 %D9%88 %D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA %D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C %D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87 %D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 آزمون اچ اس کی در ایرانآزمون اچ اس کی در ایران

در حال حاضر تنها مرجع رسمی برگزاری آزمون تعیین سطح زبان چینی (HSK) در ایران موسسه کنفسیوس دانشگاه تهران می باشد که تاکنون اقدام به برگزاری موفق ۳ دوره آزمون در سطوح مختلف در ایران نموده است.

%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86 %D8%A7%DA%86 %D8%A7%D8%B3 %DA%A9%DB%8C %D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87 %D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 300x225 آزمون اچ اس کی در ایرانآزمون اچ اس کی در ایران%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86 HSK %D8%AF%D8%B1 %D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 300x225 آزمون اچ اس کی در ایرانآزمون اچ اس کی در ایران%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86 %D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86 %D8%B3%D8%B7%D8%AD %DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C %D8%AF%D8%B1 %D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 300x211 آزمون اچ اس کی در ایرانآزمون اچ اس کی در ایران%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86 %D8%A7%DA%86 %D8%A7%D8%B3 %DA%A9%DB%8C %D8%AF%D8%B1 %D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 1 300x225 آزمون اچ اس کی در ایرانآزمون اچ اس کی در ایران

ثبت نام در این آزمون پس از اعلام زمان برگزاری آن توسط موسسه کنفسیوس دانشگاه تهران از طریق سایت www.chinesetest.cn انجام می پذیرد.

chinese test.cn  1024x491 آزمون اچ اس کی در ایرانآزمون اچ اس کی در ایران

جهت مشاهده آموزش تصویری نحوه ثبت نام در آزمون اچ اس کی اینجا کلیک کنید

پس از ثبت نام نیاز به مراجعه حضوری به دفتر کنفوسیوس دانشگاه تهران جهت پرداخت هزینه آزمون بصورت ارزی می باشد.

یک هفته قبل از تاریخ برگزاری آزمون ، دریافت کارت ورود به جلسه که حاوی اطلاعات شرکت کننده و زمان و محل برگزاری آزمون می باشد از طریق سایت امکان پذیر می باشد.

۳۰ روز پس از تاریخ آزمون ، نتایج آن در سایت قابل مشاهده میباشد و همچنین ۵۰ روز پس از آن در صورت قبولی با مراجعه به دفتر کنفوسیوس ، اصل گواهی قبولی در آزمون قابل وصول می باشد.

hsk result 694x1024 آزمون اچ اس کی در ایرانآزمون اچ اس کی در ایران